สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

(1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดย นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้มอบกระดาษที่ผ่านการทำรายเอกสารหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บ ให้กับโรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดย นายวีระชัย  วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้มอบกระดาษที่ผ่านการทำรายเอกสารหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บ ให้กับโรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสื่อการเรียนศิลปะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตาม EXCISE ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

1.1.jpg

. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกต้นไม้ กับ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด กิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณคูเมืองเก่า (คูสุด) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณคูเมืองเก่า (คูสุด) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

0.0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์ สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินกองทัพบกค่ายกฤษณ์ สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ " 1 คน 1 กล้า คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ " 1 คน 1 กล้า

คืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต" โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพาน ที่ ภ.พ.5 (หน่วยฯน้ำพุง) อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 91 ปี
17 กุมภาพันธ์ 2566
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 91 ปี ถวายภัตตาหารเพล โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ณ วัดสอนประชาราม บ้านนาแกน้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

วันสถาปนากรมสรรพสามิต   ครบ 91 ปี   17 กุมภาพันธ์ 2566 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 91 ปี ถวายภัตตาหารเพล   โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร  ณ วัดสอนประชาราม บ้านนาแกน้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

0.7.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาวานรนิวาส
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาวานรนิวาส
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

0.4.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส

0.1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาวานรนิวาส

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาวานรนิวาส

0.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา ในช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุรา ในช่วงเทสกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์