สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

7.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

3.21.jpg

ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

ขอถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

4.jpg

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร

เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร

1.jpg

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ในนามหน่อยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ในนามหน่อยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนคร

1.jpg

โครงการทำบุญ ๙o ปี กรมสรรพสามิต
เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าในสังกัด
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โครงการทำบุญ ๙o ปี กรมสรรพสามิต เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าในสังกัด

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

0.1.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 11/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

1.1.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัคคี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมัคคี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และโครงการสรรพสามิตร่วมทำความดี โรงทานอาหาร ขนม กาแฟและน้ำดื่ม (CSR)

ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 

3.jpg

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรบราชชนนี(สมเด็จย่า)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

ในนามกระทรวงการคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรบราชชนนี(สมเด็จย่า)

ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) จังหวัดสกลนคร

 

1.1.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ในนามกระทรวงการคลัง โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมครุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ในนามกระทรวงการคลัง โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมครุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องใน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องใน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์