สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศ จังหวัดสกลนคร

2.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ได้ต้อนรับนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดฯ พร้อมคณะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

ได้ต้อนรับนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดฯ พร้อมคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2..jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน

1.1.jpg

พิธีโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสกลนคร (คบจ.สกลนคร)
โดยมีนางณริศรา ขูขุนทด คลังจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดสกลนคร ณ ป่าชุมชนหนองสิม ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

2.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ได้ต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะ

วันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ได้ต้อนรับนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมด้วยคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

1..jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

1.1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาสว่างแดนดิน

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาสว่างแดนดิน

001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

00.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

S__3776531.jpg

คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

📢📢คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกนคิวอาร์โค้ด

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์