สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน 3,000 ลิตร ภายใต้โครงการ กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

 
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดย นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่สกลนครได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
และนายโกมุท  ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ในสถานที่ทำงานและบริการประชาชน ตามนโยบายของนายพชร  อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg