สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ได้ร่วมถวายองค์ผ้าป่า เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ได้ร่วมถวายองค์ผ้าป่า เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และโครงการสรรพสามิตร่วมทำความดี สะอาดกาย บริสุทธิ์ใจ (CSR) ณ สำนักสงฆ์วัดป่าภูแก้ว บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลา อำเภอภูพาน จังหวัดกลนคร


 • 5.1.jpg
 • 5.2.jpg
 • 5.3.jpg
 • 5.4.jpg
 • 5.5.jpg
 • 5.6.jpg
 • 5.7.jpg
 • 5.8.jpg
 • 5.9.jpg
 • 5.10.jpg
 • 5.11.jpg
 • 5.12.jpg
 • 5.13.jpg
 • 5.14.jpg
 • 5.15.jpg
 • 5.16.jpg
 • 5.17.jpg
 • 5.18.jpg
 • 5.19.jpg
 • 5.20.jpg