สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ได้ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นอาคารชุด (แฟลต) สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ได้ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นอาคารชุด (แฟลต) สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ณ อาคารที่พักอาศัยฯ บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


 • 4.1.1.jpg
 • 4.1.jpg
 • 4.2.jpg
 • 4.3.jpg
 • 4.4.jpg
 • 4.5.jpg
 • 4.6.jpg
 • 4.7.jpg
 • 4.8.jpg
 • 4.9.jpg
 • 4.11.jpg
 • 4.12.jpg
 • 4.13.jpg
 • 4.14.jpg
 •