สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 8/2562  ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 121.jpg
 • 13.jpg