สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร


  • 38จ.jpg
  • 39จ.jpg
  • 40จ.jpg