สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ”สานสัมพันธ์ ผูกผัน รักษ์สิ่งแวดล้อม” และร่วมกิจกรรม CSR ณ จังหวัดระยอง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562

รับฟังบรรยายให้ความรู้ ได้ศึกษาดูงาน แข่งขันกีฬากับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ช่วยกันเก็บขยะชายทะเล ทำความสะอาดบริเวณวัด ส่งผลให้เกิดความสามัคคี สนุกสนาน และได้รับความรู้ อาหารอร่อย และเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยทุกท่าน ขอขอบคุณโครงการดีๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

  • ระยอง1.jpg
  • ระยอง2.jpg
  • ระยอง3.jpg
  • ระยอง4.jpg
  • ระยอง5.jpg
  • ระยอง6.jpg
  • ระยอง7.jpg
  • ระยอง8.jpg
  • ระยอง9.jpg