สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 5-19 ส.ค.62 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและประดับธงชาติร่วมกับธงพระปรมาภิไธยสิริกิติ์ฯ ตกแต่งผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับขาว
   ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หน้าหน่วยฯ ประดับธงชาติ ร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และธงพระปรมาภิไธยสิริกิติ์ฯ ตามแนวรั้วหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

  • ประดับ1.jpg
  • ประดับ2.jpg
  • ประดับ3.jpg
  • ประดับ4.jpg
  • ประดับ5.jpg
  • ประดับ6.jpg
  •