สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 


  • ประชุม7.1.jpg

ประชุม7.2.jpg

ประชุม7.3.jpg

ประชุม7.4.jpg

  • ประชุม7.5.jpgwebportal99.png
  • ประชุม7.6.jpg
  • ประชุม7.7.jpg    
  • ประชุม7.8.jpg
  • ประชุม7.9.jpg