กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดทำโครงการ "คืนผืนป่าสู่ชุมชน" ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2560 ณ สำนักสงฆ์บ้านป่าไม้พัฒนา บ้านป่าไม้พัฒนา จังหวัดมุกดาหาร


  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0005.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0036.jpgCSR ทำบุญ 26พค60_170601_0097.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0130.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0149.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0050.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0079.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0071.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0049.jpg
  • CSR ทำบุญ 26พค60_170601_0044.jpg
  •