สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
 
 
เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

  •  
  •