ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ปก1PNG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 8/2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกจ.62.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ”สานสัมพันธ์ ผูกผัน รักษ์สิ่งแวดล้อม” และร่วมกิจกรรม CSR ณ จังหวัดระยอง วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกประดับ.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล