ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ภาพนิ่ง1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครสาขาเมืองสกลนคร
ได้เข้าร่วมโครงการผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)​จังหวัดสกลนครสัญจร​ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาพนิ่ง1.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "ยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2563
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล