ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
3.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.jpg
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
ได้ต้อนรับนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดฯ พร้อมคณะ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

2..jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.1.jpg
พิธีโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร : ผู้บันทึกข้อมูล