เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สถานที่ติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครและสาขา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

 

1768/1 ถ. หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0 4271 1165 และ 0 4271 6752 แฟกซ์ 0 4271 1165

E-mail : sakonnakorn@excise.go.th

Facebook : excise.sakonnakorn

 

คลิ๊กดูแผนที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

สาขาเมืองสกลนคร

 

1768/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0 4271 4876

E-mail : e74905@excise.go.th

 

คลิ๊กดูแผนที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

สาขาวานรนิวาส

 

ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 47120 

โทรศัพท์ 0 4279 1697

E-mail : e74910@excise.go.th

 

คลิ๊กดูแผนที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

สาขาสว่างแดนดิน

 

ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 0 4272 1218

E-mail : e74920@excise.go.th

 

คลิ๊กดูแผนที่