สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายสุดใจ  คนทัตย์ สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนย์ 4 ดี วิธีพอเพียง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


  • OTOP1.jpg
  • OTOP2.jpg
  • OTOP4.jpg
  • OTOP5.jpg
  • OTOP3.jpg