กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562

  • นายสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

  • 1.PNG
  • 2.PNG
  • 3.PNG