ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • นายสุดใจ  คนทัตย์ สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน"  ณ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

  • 1.1.jpg
  • 2.2.jpg
  • 3.3.jpg
  • 4.4.jpg