ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว   : ผู้บันทึกข้อมูล 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างเหมาติดเหล็กดัดและประตูม้วนทางเข้าออกอาคารสองชั้น
 : ผู้บันทึกข้อมูล