ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 3)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครั้งที่ 2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล 
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว : ผู้บันทึกข้อมูล