วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี และงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูง

  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ และงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ การมอบนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และการถ่ายทอดกลยุทธ์กรมสรรพสามิตสู่การปฏิบัติ โดยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต


  • 20 พ.ย..jpg