วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

   วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดกาฬสินธ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด โดยมีนางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขา
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ


  • ผู้ตรวจ.jpgผู้ตรวจ00.jpgผู้ตรวจ22.jpgผู้ตรวจ33.jpgผู้ตรวจ11.jpg