โครงการทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565

           วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดโกลิยการาม บ้านกาหลง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายวัลลภ อุทุมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนากร โพธิโต สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ และทายก ทายิกา ชาวบ้านกาหลง ร่วมกันถวายผ้าไตรจีวร ชุดสังฆทาน ปัจจัย ภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


 • ทำบุญ 90 2.jpg
 • ทำบุญ 90 3.jpg
 • ทำบุญ 90 4.jpg
 • ทำบุญ 90 5.jpg
 • ทำบุญ 90 6.jpg
 • ทำบุญ 90 7.jpg
 • ทำบุญ 90 8.jpg
 • ทำบุญ 90 9.jpg
 • ทำบุญ 90 10.jpg
 • ทำบุญ 90 11.jpg
 • ทำบุญ 90 12.jpg
 • ทำบุญ 90 13.jpg
 • ทำบุญ 90 14.jpg
 • ทำบุญ 90 16.jpg
 • ทำบุญ 90 16.jpg