ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ร้อยเอ็ด
  
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2567
การจัดการแหล่งความรู้(Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก
การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ เเละไพ่
การจัดการแหล่งความรู้(Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 พ.ศ 2566
การจัดการแหล่งความรู้ (Knowledge Management : KM) รอบ 6 เดือนแรก 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประกาศเจตนารมณ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : km) 2564 รอบ 6 เดือนหลัง