ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ร้อยเอ็ด
  
การจัดการแหล่งความรู้ (Knowledge Management : KM) รอบ 6 เดือนแรก 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประกาศเจตนารมณ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : km) 2564 รอบ 6 เดือนหลัง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : km) 
การจัดการแหล่งความรู้ (Knowledge management) 
ประกาศเจตนารมณ์ พ.ศ. 2564
การจัดการแหล่งความรู้ (Knowledge Management ) : KM 2563