ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมและห้องน้ำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา