ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
กิจกรรม 67_47.jpg
 การจัดกิจกรรมโครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ แบ่งปันเพื่อน้องและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

20 พ.ย..jpg
  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี และงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ออกพรรษา.jpg
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
วันพุุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
 : ผู้บันทึกข้อมูล