ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ผู้ตรวจ11.jpg
    วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ภาค 3 ตรวจพท_7..jpg
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางดรุณี จารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดฝพื้นที่สาขา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญ 90 15.jpg
โครงการทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ.2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr652.jpg
โครงการ "สรรพสามิตสานสัมพันธ์แบ่งปันเพื่อน้อง และชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล