ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
20 พ.ย..jpg
  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี และงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ออกพรรษา.jpg
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
วันพุุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pak05.jpg
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามสถานการณ์การรับซื้อใบยา ประจำปี 2565/2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล