วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566

   วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่รร้อยเอ็ด นำโดยนางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสรนีย์ จันทร์ฉาย หัวหน้าฝ่ายปราบปราม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 ณ หน้าสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดนในงานพิธีกวนข้าวทิพย์ และรำวงย้อนยุค


  • พรรษา6.jpg
  • พรรษา1.jpgพรรษา3.jpg
  • พรรษา4.jpg