วันพุุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด นำโดยนางวารุณี ศรีละไม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายกฎหมาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมืทัศน์วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


1.jpg

  • 3.jpg9.jpg
  • 2.jpg5.jpg
  • 6.jpg7.jpg
  • 8.jpg