วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามสถานการณ์การรับซื้อใบยา ประจำปี 2565/2566

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นางวารุณี ศรีละไม สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด นางสมควร แสนสุข ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามสถานการณ์การรับซื้อใบยา ประจำปีฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆ กับชาวไร่ ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ สถานีรับซื้อใบยาบ้านก่อ สถานีรับซื้อใบยาไทรงาม 1 และสถานีรับซื้อใบยาไทรงาม 2 


  •  
  • pak01.jpg
  • pak02.jpg
  • pak03.jpg
  • pak04.jpg
  • pak0.jpg