เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร


สุวันชัยร้อยเอ็ด.jpg
นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

 


นางสาวอนงค์  เนตรวงค์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

rs7.jpg

นายเสงี่ยม  เฉนียง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายปราบปราม

rs1_1_resize.JPG
นายปกรณ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 


นายวีระ  สังฆะมะณี
นักวิชาการ
สรรพสามิตชำนาญการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด

human_roiet04.jpg


นางละม่อม  อุตรมาตย์

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโพนทอง
human_roiet09.jpg


ายสวัสดิ์  สิงห์นิสัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ
human_roiet02.jpg

นายชัยยะ  นนทะภา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาอาจสามารถ

 

 

 


นายประจวบ   หลักคำ

นักวิชาการ
สรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขา