เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
ที่อยู่2 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
เบอร์โทรศัพท์0-4351-1330, 16-73500
เบอร์แฟกซ์16-73500
อีเมล์roi_ed@excise.go.th