เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

                                              สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ 2 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ ทีโอที 0-4351-1330 
  0-2241-5600 ต่อเบอร์ภายใน 6 หลัก
เบอร์ภายใน 6 หลัก สรรพสามิตพื้นที่ 735001 หน้าห้อง 735002
  ฝ่ายอำนวยการ 735003 , 735011 , 735012
  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 735021 , 735022
  ฝ่ายปราบปราม 735031 , 735032
  ฝ่ายกฎหมาย 735041 , 735042
   
   
อีเมล์

roi_ed@excise.go.th 

   
  สำนักงานสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขา เมืองร้อยเอ็ด
ที่อยู่ 2 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ ทีโอที 0-4351-9963 
  0-2241-5600 ต่อเบอร์ภายใน 6 หลัก
เบอร์ภายใน 6 หลัก สรรพสามิตพื้นที่สาขา 735101
  งานบริหารทั่วไป... 735111 , 
  งานจัดเก็บ 735121 , 735102
  งานปราบปราม 735131
อีเมล์ e73505@excise.go.th
   
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
ที่อยู่ 111 เลขที่ 12 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
เบอร์โทรศัพท์ ทีโอที 0-4357 - 1288 
  0-2241-5600 ต่อเบอร์ภายใน 6 หลัก
เบอร์ภายใน 6 หลัก สรรพสามิตพื้นที่สาขา 735201
  ฝ่ายบริหารทั่วไป... 735211
  งานจัดเก็บภาษี 735221
  งานทหาร 735231
อีเมล์ e73520@excise.go.th
   
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ
ที่อยู่ 100 หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
เบอร์โทรศัพท์ ทีโอที 0-4358 - 0796   

 

เบอร์ภายใน 6 หลัก


0-2241-5600 ต่อเบอร์ภายใน 6 หลัก

สรรพสามิตพื้นที่สาขา 735301

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 735311 , 735302
  งานจัดเก็บภาษี 735321 , 735322
  งานปราบปราม 735331 , 735332
อีเมล์ e73510@excise.go.th
   
   
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
ที่อยู่ 93-93/2 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

เบอร์โทรศัพท์ ทีโอที


เบอร์ภายใน 6 หลัก

0-4359 - 9371 

0-2241-5600  ต่อเบอร์ภายใน 6 หลัก

ฝ่ายบริหาร 735411 , 735402 
อีเมล์
งานจัดเก็บภาษี  735421
งานปราบปราม   735431

e73530@excise.go.th