• อ่านรายละเอียด
  • เจนตนารมณ์
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชนภาษาไทย
  • คู่มือประชาชนภาษาอังกฤษ
 

  
เจตจำนงสุจริต 2564 01.jpg
เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Technical-01.jpg
โครงการเทคนิคการตรวจสอบภาษีผู้ประกอบการสุราชุมชนและสถานบริการ ไนต์คลับ ดิสโกเธค
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

changemanagement-01.jpg
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

MotherDay63-(01).jpg
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 : ผู้บันทึกข้อมูล