• เจนตนารมณ์
  • แจ้งเบาะแส
  • nogiftpolicy
 

  
ขยายเวลาลดดีเซล4เดือน.png
ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

คว้ารางวันองค์กรไอทีระดับนานาชาติ.png
กรมสรรพสามิตคว้ารางวัลองค์กรไอทีในระดับนานาชาติ ASOCIO Award สาขา Digital Government Awards
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์.png
กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษี ร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย.png
สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ ยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ 
 : ผู้บันทึกข้อมูล