พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
     หลังจากนั้นได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
     ส่วนในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. จัดให้มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา