กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษี ร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์

กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษี ล่าสุดร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)