สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Excise Mini Marathon 2020 (Song Lay Run)

📢📢📢เปิดรับสมัครแล้วนะคะ !!!

งานวิ่ง Excise mini marathon 2020 Song Lay RUN

กรมสรรพสามิต ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และ ธนาคารออมสิน

🏃‍♀️Excise mini marathon 2020 Song Lay RUN🏃‍♀️

วิ่งวันที่ 15 มีนาคม 2563

รายละเอียดการแข่งขัน

🏃‍♀️🏃‍♀️รูปแบบการแข่งขัน 3 ประเภท
🏃‍♀️1. Mini Marathon 10.5 KM Start on time : 06:00 AM
-อายุไม่เกิน 18ปี ชาย 5รางวัล หญิง 5รางวัล
-อายุ 18-29 ปี ชาย 5รางวัล หญิง 5รางวัล
-อายุ 30-34 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 35-39 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 40-44 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 45-49 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 50-54 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 55-59 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 60ปีขึ้นไป ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
🏃‍♀️2. Fun Run 4.62 KM Start on time : 06.10 AM -อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 15ปี แตไม่เกิน 65 ปี ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
-อายุ 65 ปีขึ้นไป ชาย 5 รางวัล หญิง 5 ราวัล
🏃‍♀️3. Fancy 4.62 KM จ านวน 20 คน Start on time : 06.00 AM

🏃‍♀️🏃‍♀️อัตราค่าสมัคร
🏃‍♀️Fun Run / Fancy Run •ชาย / หญิง 350
🏃‍♀️Mini Run •ชาย / หญิง 450
🏃‍♀️VIP •ชาย/ หญิง 1,000

🏃‍♀️🏃‍♀️รางวัล🏃‍♀️🏃‍♀️
🏃‍♀️Mini Marathon 10.5 KM รางวัล OVER all ชายหญิง 5 ลำดับแรก
🏃‍♀️ลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลและเงินสด 3,000 บาท
🏃‍♀️ลำดับที่ 2 เงินสด 2,000 บาท
🏃‍♀️ลำดับที่ 3-5 เงินสด รางวัลละ 1,000 บาท
***ถ้วยรางวัล แบ่งตาม 9 กลุ่มอายุ แยกชายหญิง 5 รางวัล ทั้งหมด 90 ถ้วย *ผู้ได้รางวัล Over all ลำดับที่ 1 จะไม่มีสิทธ์ได้รับถ้วยรางวัลตามประเภทอายุ
🏃‍♀️Fun Run 4.62 KM เงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายและหญิง 5 ลำดับแรก
🏃‍♀️ลำดับที่ 1 เงินสด 2,000 บาท
🏃‍♀️ลำดับที่ 2 เงินสด 1,500 บาท
🏃‍♀️ลำดับที่ 3-5 เงินสด รางวัลละ 1,000 บาท
Fancy (ของที่ระลึก) ของที่ระลึก 20 รางวัล

📌สามารถสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://exciserun.com/

📌Facebook https://www.facebook.com/exciserun/

📌QR Code

209856.jpg