พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

     วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ส่วนอำนวยการเป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา