พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทน​สำนักงาน​สรรพสามิต​ภาค​ที่ ​9​ เข้าร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา