จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ

     วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เข้าร่วมโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา(คบจ.) ณ ชุมชนบ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา