พิธี​วางพานพุ่ม​ดอกไม้​สด​ เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ส่วนกฎหมาย ​เป็นตัวแทนเข้าร่วม​พิธี​วางพานพุ่ม​ดอกไม้​สด​ เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”