สรรพสามิตภาค 9 สัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

     ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ ราชกิจจา ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เป็นประธานจัดโครงการประชุม “สรรพสามิตภาค 9 สัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ครั้งที่ 1 ณ ผ้าทอเกาะยอ OTOP กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามนโยบาย นายพชร อนันตศิลป์. อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับรับฟังบรรยายจาก นายวิชัย มาระเสนา ประธานกลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 เกี่ยวกับความเป็นมาในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตภัณฑ์การทอผ้าเกาะยอแท้ 100% และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น กุ้งแห้ง กะปิ ปลาเค็ม ยำสาหร่าย เป็นต้น
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจัดซื้อผลิตภัณฑ์. ตามมาตรส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”ของกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชน