คลังข้อมูล สรรพสามิตภาคที่ 9 > จุลสาร สรรพสามิตสัมพันธ์

  
COVER_Y11V2.jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน - กันยายน ๖๒

COVER_Y11V2.jpgเนื้อหาภายในเล่ม
 • จากวันโน้น...ถึงวันนี้
 • ทำไมสงขลาถึงเป็นเมืองมรดกโลก
 • เรื่องสั้นจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ "นักพนัน"
 • ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)
 • การดำเนินคดีภาษีสรรพสามิตตอนที่ ๕ จัดการของกลาง
 • เที่ยวเก๋ไก๋ วิถีปักษ์ใต้ ไปเที่ยวพัทลุง
 • ประมวลภาพ...กิจกรรม
 • คดีเด่น มุมกล้อง
 Y12V1.pngTabloid.png

 

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y11V1.jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๖๑ - มีนาคม ๖๒

COVER_Y11V1.jpgเนื้อหาภายในเล่ม
 • ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่
 • สงขลาเพชรในพระมหาพิชัยมงกุฎ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เหี้ยกับทวารทั้ง 6
 • เรื่องสั้นจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ "นักพนัน"
 • ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)
 • การดำเนินคดีภาษีสรรพสามิตตอนที่ ๓ ควบคุมผู้ต้องหา และตอนที่ ๔ เปรียบเทียบคดี
 • คฤหาสน์ส่วนตัวของตระกูล ณ สงขลา สู่อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
 • ประมวลภาพ...กิจกรรม
 • คดีเด่น มุมกล้อง
 Y11V1.pngTabloid.png

 

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y10V2.jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เมษายน - กันยายน ๖๑

COVER_Y10V2.jpgเนื้อหาภายในเล่ม
 • ผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ตรวจราชการในพื้นที่ สภ.๙
 • การดำเนินคดีภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๒ จับกุมผู้กระทำผิด
 • สติ
 • เรื่องสั้นจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ "นักพนัน"
 • 20 ที่เที่ยวตรัง สนุกฟินตลอดทั้งปี!
 • ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๖๐ - ๑๐ ก.ย. ๖๑)
 • ประมวลภาพ...กิจกรรม
 • คดีเด่น มุมกล้อง
 Y10V2.pngTabloid.png

 

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 
COVER_Y10V1.jpg

จุลสารสามิตภาค ๙ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๖๐ - มีนาคม ๖๑ 

COVER_Y10V1.jpgเนื้อหาภายในเล่ม
 • แนะนำอธิบดีกรมสรรพสามิตคนใหม่
 • สงขลาสู่เมืองมรดกโลก
 • ฝึกจิตให้ว่าง...วางจิตให้ได้
 • การดำเนินคดีภาษีสรรพสามิต ตอนที่ ๑ การแจ้งความนำจับ
 • ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๖๐ - ก.พ. ๖๑)
 • ตื่นกรีดยางกลางดึก
 • เรื่องน่ารู้บางประการเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์มือสอง (USED CAR)
 • ชนโค(ชนวัว) กีฬาพื้นบ้านของชาวใต้
 • ประมวลภาพกิจกรรม
 • คดีเด่น มุมกล้อง
 Y10V1.pngTabloid.png

 

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล