ห้องข่าว สรรพสามิตภาคที่ 9 > ภาพกิจกรรม

  
Covid (1).jpg
กระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pr.jpg
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Excise Mini Marathon 2020 (Song Lay Run)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Q9_01.jpg
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 : ผู้บันทึกข้อมูล 

River_parade_01.jpg
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 : ผู้บันทึกข้อมูล