ห้องข่าว สรรพสามิตภาคที่ 9 > ภาพกิจกรรม

  
ปกข่าวกรมการบริหารจัดการขยะของส่วนราชการ.png
ข่าวกรมสรรพสามิต การบริหารจัดการขยะของส่วนราชการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

กระทรวงการคลังขยายเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลอีก 2 เดือน.png
ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวกระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ.png
กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่ม โอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ท้้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวกรมสรรพสามิต ยานยนต์ไฟฟ้า ฮอนด้า.png
ประกาศข่าวกรมสรรพสามิต สรรพสามิตเดินหน้าสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่ม บจก. ไทยฮอนด้า เข้าพอร์ตอีก 1 ราย
 : ผู้บันทึกข้อมูล