สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ ยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ 

สรรพสามิตโชว์ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ ยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE