• พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
4.jpg
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

9.JPG
ประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

5.JPG
ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.JPG
สวัสดีปีใหม่ 2563
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 : ผู้บันทึกข้อมูล