สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2563

 

 
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2563
 
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2563
 
 
bullet_blue.pngกันยายน 2563

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง) 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2557
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2556
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2555
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2554
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2558
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2553