สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

 

 
bullet_blue.pngตุลาคม 2564
 
bullet_blue.pngเมษายน 2565
 
bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2564
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2565
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2564
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2565
 
bullet_blue.pngมกราคม 2565
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2565
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2565
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2565
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2565
 
bullet_blue.pngกันยายน 2565

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)bullet1.jpg ปีงบประมาณ 2564