สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 14

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 14 พ.ศ.2567 (14th Excise Innovation Award 2024) ท่านสามารถส่งผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ผ่านช่องทาง E-OFFICE และทาง E-MAIL : excise_pak8@excise.go.th ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.

กรมสรรพสามิต | Excise Department

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีพุทธศักราช 2567

นางสาวระพีพร อินทร์แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ฯ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ครั้งที่ 2/2567

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2567 มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ภายในภาคที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567