สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช 2567

นางอรวรรณ ศรีภักตรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวภรณ์ทิพย์ ม่วงน้อย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตนำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โดยมี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบสวน ปราบปราม ผู้กระทำผิดทางเทคโนโลยี"

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการสืบสวน ปราบปราม ผู้กระทำผิดทางเทคโนโลยี" ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567