สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และนายพิน แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมสักการะ สิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

นางสาวชุติมา หน่อสกูล ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีวางพวงมาลา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมมอบนโยบายครั้งที่ 8/2566

นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทราบและนำไปปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566