สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

6.JPG

ประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

นางพิกุล ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563