สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

10.JPG

โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่ของสำนักงาน ตามโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563