สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

  • รอบรู้กับสรรพสามิต
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 "ข่าวประชาสัมพันธ์"

    การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    นายอัสนี พฤทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566